28 mai 2016

VIRTUTEA ÎNTRU HRISTOS


 “Când citeşti viaţa unui om al lui Dumnezeu, faptele sale, minunile înfăptuite, te întrebi dacă omenirea fără Dumnezeu nu încearcă, fără să ştie, de a suplini prin ştiinţă şi tehnică darurile şi puterile pe care omul le-a pierdut după căderea originală şi că el nu poate reveni şi nu se poate chiar depăşi decât în Domnul nostru Iisus Hristos. Numai virtutea ne uneşte cu Hristos, după ce se va aprinde în noi flacăra Iubirii divine, a Erosului dumnezeiesc, despre care sfântul nostru spune că, aceasta îi înalţă sufletul până la Cer, până la Dumnezeu, făcându-l să vorbească cu El zi şi noapte.”

  Patric Ronson 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu