5 decembrie 2017

" Sunt îndreptăţit la miracole."Lecţia 77

" Sunt îndreptăţit la miracole."

Eşti îndreptăţit la miracole fiindcă eşti ceea ce eşti.

Vei primi miracole fiindcă Dumnezeu este ceea ce este.

Şi vei oferi miracole fiindcă eşti una cu Dumnezeu.

Iată, din nou, cât de simplă este mântuirea! Este, pur şi simplu, o afirmare a adevăratei tale Identităţi. Iată ce vom sărbători astăzi.

Pretenţia ta la miracole nu stă în iluziile pe care le ai despre tine. Nu depinde de vreo putere magică pe care ţi-ai atribuit-o, nici de vreunul din ritualurile pe care le-ai născocit. Ea este inerentă adevărului a ceea ce eşti. Este implicită în ceea ce este Dumnezeu, Tatăl tău. A fost chezăşuită în crearea ta şi garantată de legile lui Dumnezeu.

Astăzi vom revendica miracolele care sunt dreptul tău, de vreme ce ele îţi aparţin. Ţi s-a făgăduit eliberarea deplină de lumea pe care ai făcut-o. Ai fost sigur că Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul tău şi nu poate fi pierdută niciodată. Nu cerem nimic mai mult decât ce ne aparţine în adevăr. Totuşi, astăzi, ne vom încredinţa şi de faptul că nu ne vom mulţumi cu mai puţin.

Începe perioadele mai lungi de exersare, spunându-ţi cu deplină încredere că ceri numai ceea ce îţi aparţine de drept. Adu-ţi aminte şi că miracolele nu sunt luate niciodată de la unul, spre a fi date altuia, şi că, cerându-ţi drepturile, susţii drepturile tuturora.

Miracolele nu se supun legilor acestei lumi.
Ele doar decurg din legile lui Dumnezeu.

După această fază introductivă, aşteaptă în linişte asigurarea că cererea îţi este aprobată.

Ai cerut mântuirea lumii şi propria ta mântuire.
Ai cerut să ţi se dea mijloacele prin care este realizată această mântuire. Nu se poate să nu ţi se dea confirmarea.

Ceri doar să se facă Voia lui Dumnezeu.
Cerând asta, nu ceri de fapt nimic. Afirmi un fapt care nu poate fi negat. Sfântul Spirit nu poate decât să te asigure că cererea îţi este aprobată.

Faptul pe care l-ai admis aşa să fie.
Astăzi nu mai încape nici o îndoială şi incertitudine.
În sfârşit, punem o întrebare adevărată. Răspunsul este o afirmaţie simplă a unui simplu fapt. Vei primi confirmarea pe care o soliciţi.
Perioadele noastre mai scurte de exersare vor fi frecvente şi, de asemenea, vor fi închinate memento-ului unui simplu fapt.

Spune-ţi adesea:
"Sunt îndreptăţit la miracole."
Cere-le oricând se iveşte vreo situaţie în care este nevoie de ele. Vei recunoaşte aceste situaţii. Şi fiindcă nu te bazezi pe tine însuţi pentru a găsi miracolul, eşti pe deplin îndreptăţit să îl primeşti oricând îl ceri. Mai ţine minte să nu te dai mulţumit cu mai puţin decât răspunsul perfect.

Dacă vei fi ispitit, nu întârzia să-ţi spui:

"Nu voi da miracolele pe reproşuri. Vreau numai ceea ce îmi aparţine. Dumnezeu a instaurat miracolele ca dreptul meu." 24 noiembrie 2017

"Nu sunt sub nici o lege, cu excepţia legilor lui Dumnezeu."Lecţia 76

"Nu sunt sub nici o lege, cu excepţia legilor lui Dumnezeu."

Am observat înainte câte lucruri lipsite de sens ţi s-au părut a fi mântuirea. Fiecare te-a încătuşat cu legi la fel de lipsite de sens. Nu eşti legat de ele. Însă pentru a înţelege că aşa este, trebuie mai întâi să-ţi dai seama că mântuirea nu se află în ele.

Atâta vreme cât vei căuta în lucruri care nu au nici un înţeles, te înlănţui în nişte legi care nu au nici un sens. Astfel cauţi să dovedeşti că mântuirea este acolo unde nu e.

Astăzi vom fi bucuroşi că nu o poţi dovedi. Fiindcă, dacă ai putea, ai căuta la nesfârşit mântuirea acolo unde nu este şi nu ai găsit-o niciodată.

Ideea de astăzi îţi spune încă o dată cât de simplă este mântuirea. Caut-o acolo unde ea te aşteaptă şi acolo o vei găsi. Nu căuta în altă parte, pentru că în altă parte nu se află. Gândeşte-te la libertatea ce se află în recunoaşterea faptului că nu eşti legat de toate legile bizare şi strâmbe pe care le-ai stabilit ca să te mântuiască.

Tu chiar crezi că vei flămânzi dacă nu ai avea teancuri de ştraifuri verzi de hârtie şi grămezi de mici discuri metalice. Chiar crezi că un bumb mic şi rotund sau vreo licoare împinsă în venele tale cu un ac ascuţit vor izgoni boala şi moartea.
Chiar crezi că eşti singur dacă un alt trup nu este cu tine. Demenţa gândeşte toate acestea. Tu le numeşti legi şi le aşezi sub diferite nume într-un lung catalog de ritualuri care nu au nici un folos şi care nu servesc la nimic.

Socoţi că trebuie să te supui "legilor" medicinei, celor economice sau ale sănătăţii; că nu ai decât să-ţi protejezi corpul şi vei fi mântuit. Acestea nu sunt legi, ci nebunie.

Corpul este pus în pericol de mintea care se vatămă pe sine.

Corpul suferă numai pentru ca mintea nu cumva să priceapă că este propria ei victimă.

Suferinţa este o mască pe care şi-o pune mintea pentru a ascunde ceea ce suferă cu adevărat. Ea nu vrea să înţeleagă faptul că îşi este propriul duşman; că se atacă pe sine şi vrea să moară.
De toate acestea vor să-ţi mântuiască corpul "legile" tale.

Iată de ce crezi că eşti un corp. Nu există legi, cu excepţia legilor lui Dumnezeu.

Această afirmaţie se cere repetată iar şi iar, până îţi dai seama că se aplică la tot ce ai plăsmuit în opoziţie cu Voia lui Dumnezeu. Magia ta nu are nici un sens. Ceea ce ea este sortită să mântuiască nu există. Numai ceea ce ea este sortită să ascundă te va mântui.

Legile lui Dumnezeu nu pot fi înlocuite niciodată.

Vom închina ziua de astăzi celebrării bucuriei că lucrurile stau aşa. Acest fapt nu mai este un adevăr pe care noi îl vom ţine ascuns. Dimpotrivă, ne dăm seama că este un adevăr care ne păstrează veşnic liberi.

Magia încătuşează, însă legile lui Dumnezeu eliberează.
A venit lumina, fiindcă nu există legi în afara legilor Lui.

Astăzi vom începe perioadele mai lungi de exersare cu o scurtă recapitulare a diferitelor feluri de "legi" cărora am crezut că trebuie să ne supunem. Acestea ar include, de exemplu, "legile" nutriţiei, imunizării, medicamentaţiei şi ale protecţiei corpului în nenumărate feluri.

Gândeşte-te mai departe: crezi în "legile" prieteniei, ale "bunelor" relaţii şi ale reciprocităţii. Poate chiar crezi că există legi care stipulează ce este al lui Dumnezeu şi ce este al tău.

Multe "religii" s-au fondat pe aceasta. Ele nu vor să mântuiască, ci să damneze în numele Cerului.
Totuşi, ele nu sunt mai ciudate decât alte "legi" cărora susţii că trebuie să le dai ascultare pentru a fi în siguranţă.

Nu există legi în afara legilor lui Dumnezeu.

Dă uitării astăzi toate credinţele magice şi prosteşti, şi păstrează-ţi mintea în liniştita alertă pentru a auzi Vocea care îţi spune adevărul.

Îl vei asculta pe Cel care spune că sub legile lui Dumnezeu nu există pierderi.
Plata nici nu se dă, nici nu se primeşte.
Schimbul nu se poate face; nu există nici un substitut; şi nimic nu e înlocuit de altceva.

Legile lui Dumnezeu dau mereu şi nu iau niciodată. Ascultă-L pe Cel care îţi spune toate acestea şi dă-ţi seama cât de prosteşti sunt "legile" despre care ai crezut că susţin lumea pe care credeai că o vezi.

Ascultă apoi mai departe. Îţi va mai vorbi.
Despre iubirea Tatălui tău pentru tine.
Despre bucuria nesfârşită pe care ţi-o oferă El.
Despre dorul după unicul Său Fiu, creat pentru a-i fi canal întru creaţie, dar care îi este tăgăduit de credinţa acestuia în iad.
Să deschidem astăzi canalele lui Dumnezeu spre El şi să-I lăsăm Voia să se extindă prin noi spre El.
Astfel creaţia sporeşte la nesfârşit.
Vocea Lui ne va vorbi despre toate acestea, ca şi despre bucuriile Cerului, pe care legile Sale le păstrează veşnic nelimitate.

Vom repeta ideea de astăzi până când vom fi ascultat şi înţeles că nu există legi în afara legilor lui Dumnezeu.
Apoi vom spune în sinea noastră, ca o dedicaţie cu care se sfârşeşte perioada de exersare:
"Nu sunt sub nici o lege, cu excepţia legilor lui Dumnezeu."

Vom repeta această dedicaţie de astăzi cât mai des posibil; cel puţin de patru sau cinci ori pe oră, cât şi ca răspuns la orice tentaţie, pe tot parcursul zilei, de a ne simţi supuşi altor legi.


Este adeverirea noastră a faptului că Dumnezeu este Tatăl nostru şi că Fiul Său este mântuit. 20 noiembrie 2017

"A venit lumina."


Lecţia 75

"A venit lumina."

A venit lumina. Eşti vindecat şi poţi vindeca.
A venit lumina. Eşti mântuit şi poţi mântui.
Eşti împăcat şi aduci cu tine pacea, oriunde mergi.
Au dispărut întunericul şi zbuciumul şi moartea.
A venit lumina. Astăzi sărbătorim finalul fericit al lungului tău vis, visul dezastrului. Nu mai există acum vise întunecate. A venit lumina.

Astăzi începe vremea luminii pentru tine şi pentru oricine. E o eră nouă, în care se naşte o lume nouă. Cea veche, trecând, n-a lăsat nici o urmă asupra ei. 
Astăzi vedem o lume diferită, căci a venit lumina.

Exerciţiile noastre pentru astăzi vor fi pline de fericire; în ele vom încerca să aducem mulţumire pentru trecerea celor vechi şi începutul noului. Nici o umbră nu rămâne să ne umbrească vederea şi să ascundă lumea pe care ne-o oferă iertarea.

Astăzi vom accepta lumea nouă drept ceea ce vrem să vedem. Ni se va da ceea ce dorim. Voim să vedem lumina; lumina a venit.

Perioadele noastre mai lungi de exersare vor fi dedicate cuprinderii cu privirea a lumii pe care ne-o arată iertarea noastră. Aceasta şi numai aceasta vrem să vedem.
Rostul nostru, care este unul singur, face ca ţelul să fie inevitabil.

Astăzi, lumea reală se înalţă în faţa noastră cuprinsă de bucuria de a fi văzută, în sfârşit. Acum că lumina a venit văzul ne este dăruit.

Nu vrem să vedem astăzi umbra ego-ului aruncată asupra lumii. Vedem lumina şi în ea vedem reflectarea Cerului întinzându-se peste lume.

Începe perioadele mai lungi de exersare, spunându-ţi vestea cea bună a eliberării tale:
"A venit lumina. Am iertat lumea."

Astăzi nu zăbovi asupra trecutului. Păstrează-ţi mintea complet deschisă, spălată de toate ideile trecute şi curăţită de fiecare concept pe care l-ai făurit.

Astăzi ai iertat lumea. O poţi privi acum ca şi când n-ai mai fi văzut-o niciodată. Încă nu ştii cum arată. Pur şi simplu, aştepţi să-ţi fie arătată.
În timp ce aştepţi, repetă de câteva ori, rar şi cu desăvârşită răbdare:
"A venit lumina. Am iertat lumea."

Dă-ţi seama de faptul că iertarea te îndreptăţeşte la viziune. Înţelege că Sfântul Spirit nu întârzie niciodată să dea harul văzului celui ce iartă. El nu va întârzia să ţi-l dea acum. Ai iertat lumea. Sfântul Spirit va fi cu tine în timp ce priveşti şi aştepţi. El îţi va arăta ceea ce vede viziunea adevărată. Aşa Îi este Voia, iar tu I te-ai alăturat.
Aşteptă-L cu răbdare. Va fi acolo. A venit lumina.

Ai iertat lumea. Spune-I Lui că ştii că nu poţi da greş, deoarece ai încredere în El. Iar ţie spune-ţi că aştepţi în deplină certitudine să priveşti lumea pe care ţi-a promis-o El. De acum înainte vei vedea altfel.

Astăzi a venit lumina. Şi vei vedea lumea care ţi-a fost făgăduită de când a început timpul şi în care sfârşitul timpului este chezăşuit. Şi perioadele mai scurte de exersare vor fi bucuroase aduceri aminte ale eliberării tale.

Reaminteşte-ţi, aproximativ la fiecare sfert de oră, că astăzi este o zi de sărbătoare specială.

Adu mulţumiri Graţiei lui Dumnezeu.

Aprinde-ţi bucuria în puterea iertării de a-ţi vindeca vederea total.

Fii încrezător că în această zi se află un nou început.

De vreme ce bezna trecutului nu-ţi mai apasă ochii, nu se poate să nu vezi. Iar ceea ce vezi va fi atât de binevenit, încât vei extinde mereu cu drag această zi.

Spune, deci:
"A venit lumina. Am iertat lumea."
Dacă cumva vei fi ispitit, spune oricui pare să te tragă înapoi în întuneric:
"A venit lumina. Te-am iertat."


Dedicăm această zi seninătăţii în care Dumnezeu ar vrea să te ştie. Păstreaz-o în conştienţa ta şi vezi-o pretutindeni, acum când sărbătorim începutul viziunii tale şi al vederii lumii reale, care a venit să înlocuiască lumea neiertată pe care ai crezut-o reală.2 noiembrie 2017

"Nu există nici o voie, cu excepţia Voii lui Dumnezeu."Lecţia 74

"Nu există nici o voie, cu excepţia Voii lui Dumnezeu."

Ideea de astăzi poate fi considerată gândul central spre care sunt îndreptate toate exerciţiile noastre.

Voia lui Dumnezeu este singura Voie.

Dacă ai recunoscut acest fapt, ai recunoscut că voia ta este a Lui. Credinţa în posibilitatea conflictului a dispărut. Pacea a luat locul ideii bizare că eşti sfâşiat de ţeluri conflictuale.

Ca o expresie a Voii lui Dumnezeu, nu ai alt ţel decât pe al Său.

E o imensă pace în ideea de astăzi, iar exerciţiile pentru astăzi sunt îndreptate spre a o găsi. Ideea însăşi este pe de-a-ntregul adevărată. De aceea, ea nu poate da naştere la iluzii. Fără iluzii, conflictul este imposibil.

Să încercăm să recunoaştem astăzi lucrul aceasta şi să trăim pacea pe care o aduce această recunoaştere.
Începe perioadele mai lungi de exersare, repetând de câteva ori aceste gânduri, rar şi cu hotărârea fermă de a înţelege ce înseamnă şi de a le păstra în minte:
"Nu există nici o voie, cu excepţia Voii lui Dumnezeu. Nu pot să mă aflu în conflict cu Dumnezeu."

Petrece câteva minute, adăugând câteva gânduri înrudite, ca: "Sunt împăcat."
"Nimic nu mă poate tulbura. Voia mea este Voia lui Dumnezeu."
"Voia mea şi Voia lui Dumnezeu sunt una."
"Dumnezeu voieşte pace pentru Fiul Său."

În timpul acestei faze introductive, încredinţează-te că te ocupi rapid de toate gândurile conflictuale care s-ar putea să-ţi treacă prin minte.

Spune-ţi imediat:
"Nu există nici o voie, cu excepţia Voii lui Dumnezeu. Aceste gânduri conflictuale sunt lipsite de sens."

Dacă există o singură zonă conflictuală care pare să fie deosebit de greu de rezolvat, scoate-o în evidenţă pentru a-i da o atenţie specială.

Gândeşte-te la ea scurt, dar foarte concret, identifică anume persoana şi situaţia sau situaţiile implicate, spunându-ţi:
"Nu există nici o voie, cu excepţia Voii lui Dumnezeu. Pe aceasta o împărtăşesc împreună cu El. Conflictele mele în legătură cu ....... nu pot fi reale."
După ce ţi-ai limpezit astfel mintea, închide-ţi ochii şi încearcă să trăieşti pacea la care te îndreptăţeşte realitatea ta. Cufundă-te în ea şi simte-o cuprinzându-te în întregime. S-ar putea să fii tentat să iei aceste încercări drept acte de retragere sau renunţare, dar diferenţa se poate detecta uşor.

Dacă reuşeşti, vei avea un adânc sentiment de bucurie şi o vioiciune sporită, şi nu un sentiment de somnolenţă şi moleşire. Bucuria caracterizează pacea. Prin trăirea bucuriei îţi vei da seama că ai atins-o.

Dacă simţi că aluneci către retragere sau renunţare, repetă ideea pentru astăzi şi încearcă din nou. Fă-o de câte ori este necesar. Există un cert câştig în refuzul alunecării către retragere sau renunţare, chiar dacă nu trăieşti pacea pe care o cauţi.

În perioadele mai scurte, care se vor întreprinde astăzi la intervale regulate şi predeterminate, spune-ţi în sinea ta; "Nu există nici o voie, cu excepţia Voii lui Dumnezeu. Astăzi caut pacea Lui."


Încearcă apoi să găseşti ceea ce cauţi. Un minut sau două la fiecare jumătate de oră, cu ochii închişi, dacă este posibil, vor fi astăzi de mare folos în această încercare.


31 octombrie 2017

"Voiesc să fie lumină."Lecţia 73

"Voiesc să fie lumină."

Astăzi ne oprim asupra voii pe care o împărtăşeşti cu Dumnezeu. Ea nu este de-o seamă cu dorinţele deşarte ale egoului, din care se nasc întunericul şi nimicul. Voia pe care o împărtăşeşti cu Dumnezeu are toată puterea creaţiei în ea. Dorinţele deşarte ale ego-ului sunt neîmpărtăşite, şi de aceea nu au nici o putere.

Dorinţele lui nu sunt deşarte în sensul că nu pot face o lume a iluziilor, iar credinţa ta în această lume poate fi foarte puternică.

Sunt în schimb cu adevărat deşarte în ceea ce priveşte creaţia. Ele nu fac nimic real.

Dorinţele deşarte şi reproşurile sunt parteneri sau coproducători în reprezentarea lumii pe care o vezi. Dorinţele ego-ului i-au dat naştere, iar nevoia de reproşuri a ego-ului, care este necesară pentru a o menţine, o populează cu figuri care par să te atace şi care strigă după "dreapta" judecată. Aceste figuri devin intermediarii angajaţi de ego în traficul de reproşuri. Ele stau între conştienţa ta şi realitatea fraţilor tăi. Contemplându-le, nu îţi cunoşti fraţii şi nici Sinele.
În acest troc bizar, în care vina este negociată de infinite ori, iar reproşurile cresc cu fiecare târg pe care îl închei, ţi-a dispărut voia. Poate o astfel de lume să fi fost creată prin voia pe care Fiul lui Dumnezeu o împărtăşeşte cu Tatăl Său? A creat oare Dumnezeu dezastru pentru fiul Său?

Creaţia este Voia amândurora, împreună.
Ar crea Dumnezeu o lume care să-L ucidă pe El însuşi?

Astăzi vom încerca încă odată să ajungem la lumea care este în concordanţă cu voia ta.

Lumina se află în ea, deoarece ea nu se opune Voii lui Dumnezeu. Ea nu este Cerul, dar lumina Cerului o luminează. Întunericul s-a risipit. Dorinţele deşarte ale ego-ului au fost retrase. Însă lumina care se revarsă asupra acestei lumi îţi reflectă voia, şi ca atare în tine, acolo unde ea trebuie să se afle, o vom căuta.

Tabloul tău despre lume poate oglindi ce este înăuntru. Nici sursa luminii, nici cea a întunericului nu poate fi găsită în afară.

Reproşurile îţi întunecă mintea şi te uiţi, înspre afară, la o lume întunecată.

Iertarea face întunericul să se ridice, îţi reafirmă voia, lăsându-te să priveşti o lume a luminii.

Am subliniat în mai multe rânduri că bariera reproşurilor se trece uşor şi nu poate sta între tine şi mântuirea ta.

Motivul este foarte simplu. Chiar vrei să fii în iad? Chiar vrei să plângi, să suferi şi să mori?

Uită argumentele ego-ului, care caută să dovedească că toate acestea sunt într-adevăr Cerul. Ştii că nu este aşa. Nu se poate să-ţi doreşti aşa ceva.

Există un punct dincolo de care iluziile nu pot trece. Suferinţa nu este fericire, iar tu fericire vrei cu adevărat. Aşa îţi este voia în adevăr. Şi astfel, mântuirea este de asemenea voia ta.

Vrei să reuşeşti în ceea ce încercăm să facem astăzi. Vom întreprinde totul cu binecuvântarea şi cu acordul tău bucuros.

Astăzi vom reuşi, dacă îţi reaminteşti că îţi doreşti mântuirea.

Vrei să accepţi planul lui Dumnezeu, deoarece eşti părtaş la el. Nu ai nici o voie care i s-ar putea opune cu adevărat şi nu doreşti să i te opui.

Mântuirea este pentru tine. Mai presus de orice altceva, doreşti libertatea de a-ţi reaminti cine eşti cu adevărat.

Astăzi, egoul e cel care stă neputincios în faţa voii tale. Voia ta e liberă şi nimic nu o poate birui. Întreprindem de aceea exerciţiile de astăzi cu fericită încredere, siguri că vom găsi ceea ce voieşti să găseşti şi că ne vom aduce aminte de ceea ce voieşti să-ţi aduci aminte.

Nici o dorinţă deşartă nu ne poate reţine, nici nu ne poate amăgi cu o iluzie a tăriei. Facă-se voia ta astăzi şi sfârşească-se pentru totdeauna credinţa dementă că ai ales iadul în locul Cerului.

Ne vom începe perioadele mai lungi de practică prin recunoaşterea faptului că planul lui Dumnezeu pentru mântuire, şi numai al Său, este pe de-a-ntregul în acord cu voia ta. El nu constituie scopul unei puteri străine, pe care ai fost obligat să-l accepţi; ci este unicul scop de aici în care tu şi Tatăl tău sunteţi în perfect acord.

Vei reuşi astăzi, căci astfel s-a împlinit vremea pentru liberarea Fiului lui Dumnezeu din iad şi de toate dorinţele deşarte.

Voia sa îi este acum restituită conştienţei sale. Iar el binevoieşte chiar azi să privească lumina din el şi să fie mântuit. După ce îţi pomeneşti toate acestea, hotărât fiind să-ţi păstrezi voia limpede în minte, spune în sinea ta, cu fermitate blândă şi siguranţă liniştită:
"Voiesc să fie lumină. Fie să contemplu lumina Care reflectă Voia lui Dumnezeu şi a mea."

Lasă-ţi apoi voia să se afirme, împreunată fiind cu puterea lui Dumnezeu şi unită cu Sinele tău. Pune restul perioadei de exersare sub îndrumarea Lor. Alătură-te Lor în timp ce Ei arată calea. În perioadele mai scurte de exersare, fă din nou o declaraţie a ceea ce vrei cu adevărat.
Spune:
"Voiesc să fie lumină. Întunericul nu este voia mea."


Acestea se vor repeta de câteva ori pe oră. E însă foarte important să aplici ideea de astăzi în această formă, imediat ce eşti tentat să nutreşti oarecare reproş. Asta te va ajuta să-ţi abandonezi reproşurile, în loc să le cocoleşti şi să le ascunzi în întuneric.23 octombrie 2017

"Reproşurile mele sunt un atac la adresa planului de mântuire al lui Dumnezeu."Lecţia 72

"Reproşurile mele sunt un atac la adresa planului de mântuire al lui Dumnezeu."

Deşi am recunoscut faptul că planul de mântuire al ego-ului este opus planului de mântuire al lui Dumnezeu, încă nu am stabilit faptul că acesta este un atac activ asupra planului Său şi o încercare deliberată de a-l distruge.

În acest atac, lui Dumnezeu i se atribuie însuşirile care sunt de fapt asociate egoului, în timp ce ego-ul pare să preia atributele lui Dumnezeu. Dorinţa fundamentală a ego-ului este aceea de a-L înlocui pe Dumnezeu.

De fapt, egoul este întruparea fizică a acestei dorinţe.
Căci tocmai această dorinţă pare să împrejmuiască mintea cu un trup, ţinând-o separată şi singură, incapabilă să ajungă la alte minţi, altfel decât prin intermediul trupului care a fost făcut ca să o întemniţeze.

Limita pusă comunicării nu poate fi cel mai bun mijloc de a o dezvolta. Cu toate acestea, ego-ul vrea să te facă să crezi contrariul. Deşi încercarea de a păstra limitările pe care un trup tinde să le impună este deci evidentă, poate nu este la fel de vădit de ce reproşurile constituie un atac la adresa planului de mântuire al lui Dumnezeu.
Dar hai să examinăm mai atent pentru ce fel de lucruri eşti în stare să porţi pică? Nu-i aşa că sunt asociate întotdeauna cu ceva ce face un trup?

O persoană spune ceva ce nu îţi este pe plac. Face ceva ce îţi displace. Îşi "trădează" gândurile ostile prin comportamentul său. Nu ai de a face aici cu ceea ce este persoana.

Dimpotrivă, eşti exclusiv ocupat cu ceea ce face ea într-un trup. Nu numai că nu reuşeşti să o ajuţi să se elibereze de limitările corpului. Dar şi încerci să o ţii legată de corp, confundând-o cu acesta, judecându-i ca fiind unul şi acelaşi lucru.

Într-aceasta este atacat Dumnezeu, fiindcă, dacă Fiul Său este doar un trup, la fel trebuie să fie şi El. Un Creator total diferit de creaţia sa este de neconceput.

Dacă Dumnezeu este un trup, care trebuie să-I fie planul de mântuire? Care altul ar putea fi, dacă nu moartea? Încercând să se prezinte pe Sine ca Autor al Vieţii şi nu al morţii, El este un mincinos şi un înşelător, plin de promisiuni false, oferind iluzii în locul adevărului.

Realitatea aparentă a corpului face de-a dreptul convingător acest fel de a-L vedea pe Dumnezeu.

De fapt, dacă corpul ar fi real, ar fi într-adevăr dificil să eviţi această concluzie. Iar fiecare reproş insistă asupra faptului că trupul este real, trecând total cu vederea ceea ce este fratele tău; îţi întăreşte credinţa că el este un corp şi îl condamnă pentru aceasta; şi afirmă că mântuirea sa trebuie să fie moartea, proiectând acest atac asupra lui Dumnezeu şi făcându-L pe El răspunzător de aceasta.

În această arenă pregătită cu grijă, unde animale întărâtate îşi caută prada şi unde graţierea nu are ce căuta, vine ego-ul să te mântuiască.

Dumnezeu te-a făcut trup. Foarte bine. Să acceptăm asta şi să ne bucurăm. Trup fiind, nu te lăsa lipsit de ceea ce oferă trupul, ia puţinul pe care-l poţi căpăta.

Dumnezeu nu ţi-a dat nimic. Trupul este singurul tău mântuitor. El este moartea lui Dumnezeu şi mântuirea ta. Aceasta este credinţa universală a lumii pe care o vezi. Unii urăsc trupul şi încearcă să- l vatăme şi să-l umilească. Alţii îl iubesc şi încearcă să-l ridice în slăvi şi să-l exalte. Însă câtă vreme trupul stă în centrul conceptului tău despre tine însuţi, ataci planul lui Dumnezeu pentru mântuire şi nutreşti reproşuri la adresa Lui şi a creaţiei Sale, ca nu cumva să auzi Vocea adevărului şi să O saluţi cu bucurie, ca pe un Prieten.

Mântuitorul ales îi ia, în schimb, locul. El este prietenul tău; Dumnezeu îţi este vrăjmaş. Astăzi vom încerca să oprim aceste atacuri lipsite de sens la adresa mântuirii. Vom încerca, în schimb, să primim mântuirea cum se cuvine. Percepţia ta răsturnată a fost dezastruoasă pentru pacea minţii tale. Te-ai văzut pe tine într-un trup, iar adevărul în afara ta, devenit inaccesibil conştienţei tale, zăvorât fiind de limitările corpului. Acum vom încerca să vedem altfel toate acestea. Lumina adevărului e în noi, acolo unde a fost pusă de Dumnezeu. Trupul e cel care este în afara noastră, şi nu se află în grija noastră.

A fi fără trup înseamnă a fi în starea noastră firească.
A recunoaşte înseamnă a fi în starea noastră firească.
A recunoaşte lumina adevărului din noi înseamnă a ne recunoaşte aşa cum suntem.
A ne vedea Sinele ca separat de trup înseamnă capătul atacului asupra planului lui Dumnezeu pentru mântuire şi acceptarea Lui, în schimb. Iar acolo unde planul Lui este acceptat, este înfăptuit deja.

Ţelul nostru în perioadele de exersare mai lungi este astăzi acela de a deveni conştienţi de faptul că planul lui Dumnezeu pentru mântuire a fost deja înfăptuit în noi. Altfel, noi atacăm ceea ce nu recunoaştem.

Vom încerca acum să lăsăm deoparte judecata şi vom întreba care este planul lui Dumnezeu pentru noi:
"Ce este mântuirea, Părinte? Eu nu ştiu. Spune-mi, ca să pot înţelege."

Vom aştepta apoi în linişte răspunsul Lui. Am atacat planul lui Dumnezeu pentru mântuire, fără a aştepta să auzim care este acesta. Ne-am strigat atât de tare reproşurile, încât nu I-am mai ascultat Vocea. Ne-am folosit reproşurile ca să ne închidem ochii şi să ne astupăm urechile.
Acum însă vrem să vedem, să auzim şi să aflăm.
"Ce este mântuirea, Părinte?"

Întreabă şi ţi se va răspunde. Caută şi vei găsi. Nu mai întrebăm ego-ul ce este mântuirea şi unde să o găsim. Întrebăm adevărul. Fii sigur, atunci, că răspunsul va fi adevărat, datorită Celui pe care Îl întrebi. Ori de câte ori simţi că încrederea ţi se destramă şi speranţa în reuşită abia mai pâlpâie, gata să se stingă, repetă-ţi întrebarea şi rugămintea, reamintindu-ţi că o adresezi Creatorului nemărginit al nemărginirii, care te-a creat asemenea Lui: 
"Ce este mântuirea, Părinte? Eu nu ştiu. Spune-mi ca să pot înţelege."

Îţi va răspunde. Fii hotărât să auzi.

Una sau două perioade de exersare mai scurte pe oră vor fi de ajuns astăzi, de vreme ce vor fi ceva mai lungi decât de obicei.

Aceste exerciţii vor începe cu:
"Reproşurile sunt un atac la adresa planului de mântuire al lui Dumnezeu. Fie ca, în loc să-l atac, să-l accept. Ce este mântuirea, Părinte?"

Aşteaptă apoi aproximativ un minut în tăcere, preferabil cu ochii închişi, şi ascultă să- I auzi răspunsul. 


6 octombrie 2017

"Numai planul de mântuire al lui Dumnezeu va izbuti."Lecţia 71

"Numai planul de mântuire al lui Dumnezeu va izbuti."

S-ar putea să nu îţi dai seama că ego-ul a alcătuit un plan de mântuire opus planului lui Dumnezeu. Tocmai în acest plan crezi tu.

De vreme ce este opusul planului lui Dumnezeu, crezi, de asemenea, că a accepta planul lui Dumnezeu în locul celui oferit de ego înseamnă a fi damnat.

Pare, desigur, absurd. Însă după ce vom fi examinat mai cu atenţie în ce constă, de fapt, planul ego-ului, poate vei realiza că, oricât de absurd ar fi, chiar crezi în el.

Planul de mântuire al ego-ului gravitează în jurul purtării reproşurilor. El susţine că, dacă altcineva ar vorbi sau ar acţiona diferit, dacă vreo împrejurare sau întâmplare exterioară s-ar schimba, ai fi mântuit.

Astfel, sursa mântuirii este percepută constant ca exterioară ţie. Fiecare reproş este o declaraţie şi o aserţiune în care crezi, care spune:
"Dacă acest lucru (această situaţie) ar fi altfel, aş fi mântuit."

Schimbarea minţii, răzgândirea, necesară pentru dobândirea mântuirii, este astfel cerută de la toţi şi toate, cu excepţia ta.

Rolul pe care îl desemnezi propriei tale minţi în acest plan este aşadar, pur şi simplu, acela de a determina ce anume, în afara ei însăşi, trebuie să se schimbe, dacă este să fii mântuit.

Conform acestui plan dement, orice sursă de mântuire percepută este acceptabilă, cu condiţia să nu izbutească. Acest lucru garantează continuarea căutării neroditoare, întrucât persistă iluzia că, deşi aceste speranţe au fost mereu înşelate, există încă motive de speranţă în alte locuri şi în alte lucruri. O altă persoană îţi va sluji mai bine; o altă situaţie îţi va oferi totuşi succes. Astfel se prezintă planul de mântuire al ego-ului.

Poţi vedea, desigur, cât de bine este în strictă concordanţă cu doctrina de bază a ego-ului:
"Caută, dar nu găsi."

Fiindcă, ce altceva ar putea garanta mai sigur că nu vei găsi mântuirea decât prin canalizarea tuturor eforturilor tale spre căutarea ei acolo unde nu se află?

Planul de mântuire al lui Dumnezeu izbuteşte tocmai pentru că, urmându-i îndrumarea, cauţi mântuirea acolo unde se află. Însă dacă este să reuşeşti, Dumnezeu promiţându-ţi că aşa va fi, trebuie să binevoieşti să o cauţi numai acolo. Altfel scopul îţi este împărţit şi vei încerca să urmezi două planuri de mântuire care sunt diametral opuse în toate privinţele. Rezultatul îţi poate aduce numai derută, mizerie şi un sentiment profund al ratării şi disperării.

Cum poţi scăpa de toate acestea? Foarte simplu.

Ideea de astăzi este răspunsul. Numai planul de mântuire al lui Dumnezeu va izbuti. Nu poate exista nici un conflict real în această privinţă, deoarece nu există nici o alternativă posibilă la planul lui Dumnezeu, care să te mântuiască.

Al Său este unicul plan a cărui rezolvare este certă.
Al Său este unicul plan care trebuie să reuşească.

Să exersăm astăzi recunoaşterea acestei certitudini. Şi să ne bucurăm că există un răspuns la ceea ce pare să fie un conflict fără nici o rezolvare posibilă.

Toate lucrurile Îi sunt posibile lui Dumnezeu.

Mântuirea trebuie să fie a ta, datorită planului Său, care nu poate da greş.

Începe cele două perioade de exersare mai lungi, gândindu-te la ideea de astăzi şi dându-ţi seama că ea conţine două părţi, fiecare aducându-şi contribuţia la întreg în mod egal.

Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta va izbuti, alte planuri nu. Nu te lăsa pradă disperării sau mâniei pentru a doua parte a afirmaţiei; ea este inerentă primei părţi. Iar în prima parte se află deplina eliberare de toate încercările tale demente şi de propunerile nebuneşti pentru a te elibera.

Ele au dus la deprimare şi mânie; însă planul lui Dumnezeu va reuşi. Va duce la eliberare şi bucurie.

Amintindu-ţi acestea, să dedicăm restul perioadelor de practică mai lungi rugăminţii adresate lui Dumnezeu de a ne dezvălui planul Său. Întreabă-l foarte concret:
"Ce ai vrea să fac?"
"Unde ai vrea să mă duc?"
"Ce ai vrea să spun şi cui?"

Acordă-I Lui toată iniţiativa pe tot restul perioadei de practică şi lasă-L să-ţi spună ce ai de făcut în planul Său pentru mântuirea ta. Îţi va răspunde pe măsura bunăvoinţei tale de a-I auzi Vocea. Nu refuza să auzi.

Însăşi faptul că faci exerciţiile dovedeşte că binevoieşti, într-o oarecare măsură, să auzi. Este suficient pentru aţi revendica dreptul la răspunsul lui Dumnezeu.

În perioadele de exersare mai scurte, spune deseori în sinea ta că planul de mântuire al lui Dumnezeu, şi numai al Său, va izbuti.

Răspunde prompt la toate ispitele de a reproşa şi răspunde-le cu această formă a ideii de astăzi: 
"Reproşurile sunt opusul planului de mântuire al lui Dumnezeu. Însă numai planul Lui va izbuti."


Încearcă să-ţi reaminteşti ideea zilei de vreo şase sau şapte ori pe oră. Nici nu ar putea exista un mod mai bun de a petrece o jumătate de minut (sau mai puţin), decât reamintindu-ţi Sursa mântuirii tale, văzând-o acolo unde se află.29 septembrie 2017

"Mântuirea mea vine de la mine."


Lecţia 70

"Mântuirea mea vine de la mine."

Toată ispita nu este nimic altceva decât o formă sau alta a ispitei primordiale de a nu crede ideea de astăzi.

Mântuirea pare să vină de oriunde, numai de la tine nu.
La fel, sursa vinovăţiei. Nici vinovăţia, nici mântuirea nu le vezi ca fiind în propria-ţi minte şi nu altundeva.

Când realizezi că toată vinovăţia este numai şi numai o invenţie a minţii tale, îţi vei da, de asemenea, seama că vinovăţia şi mântuirea trebuie să se afle în acelaşi loc. Înţelegând acest fapt eşti mântuit.

Preţul aparent al acceptării ideii de astăzi este acesta:
Ea înseamnă că nimic din afara ta nu te poate mântui; nimic din afara ta nu îţi poate da pacea.

Dar mai înseamnă că nimic din afara ta nu te poate vătăma, nu-ţi poate tulbura pacea sau nu te poate deranja întrun fel sau altul.

Ideea de astăzi te pune să domneşti peste univers, căci acesta ţi-e locul, fiind ceea ce eşti. Acesta nu este un rol care poate fi acceptat parţial.

Desigur că începi să-ţi dai seama că acceptarea lui înseamnă mântuire. Totuşi, s-ar putea să nu-ţi fie clar de ce recunoaşterea faptului că vinovăţia se află în mintea ta atrage după sine şi realizarea faptului că mântuirea se află şi ea acolo.

Dumnezeu nu ar fi plasat remediul bolii acolo unde nu te poate ajuta.

Aşa a funcţionat mintea ta, însă nicidecum a Sa.

El vrea să fii vindecat, prin urmare a păstrat Sursa vindecării acolo unde se află nevoia de vindecare.

Tu ai încercat să faci exact contrariul, făcând încercări peste încercări, care de care mai distorsionate şi fantastice, de a separa vindecarea de boala care i-a fost menită, păstrând astfel boala.

Scopul tău era să garantezi că vindecarea nu se va produce.

Scopul lui Dumnezeu era să garanteze că ea va avea loc.

Astăzi exersăm să ne dăm seama că Voia lui Dumnezeu şi voia noastră sunt chiar una şi aceeaşi în această chestiune.

Dumnezeu vrea ca noi să fim vindecaţi, iar noi, de fapt, nu vrem să fim bolnavi, deoarece aceasta ne aduce nefericire.

De aceea, acceptând ideea de astăzi, suntem, realmente, de acord cu Dumnezeu.

El nu vrea să fim bolnavi. Nici noi. El vrea să fim vindecaţi.

La fel vrem şi noi. Pentru astăzi suntem gata de două perioade mai lungi de exersare, fiecare dintre ele durând vreo zece-cincisprezece minute. Totuşi, te vom lăsa să decizi singur când le vei întreprinde.

Vom continua un număr de lecţii cu această formă de exersare şi ar fi bine să decizi în prealabil care ar fi timpul prielnic de alocat fiecărei perioade, ţinându-te cât mai strict posibil de propriile-ţi decizii.

Începe aceste perioade de exersare cu repetarea ideii de astăzi, adăugând o declaraţie ce anunţă recunoaşterea faptului că mântuirea nu vine nicăieri din afara ta.

Ai putea-o formula astfel:
"Mântuirea mea vine de la mine. Ea nu poate veni din altă parte."

Apoi, având ochii închişi, dedică câteva minute revizuirii câtorva locuri externe unde, în trecut, ai căutat mântuirea: în alţi oameni, în posesiuni, în diferite situaţii şi întâmplări, în concepţia despre sine, pe care ai încercat să le faci reale.

Recunoaşte că ea nu se află acolo şi spune-ţi:
"Mântuirea mea nu poate veni de la nici unul din aceste lucruri. Mântuirea mea vine de la mine şi numai de la mine."

Acum vom încerca din nou să ajungem la lumina din tine, care se află acolo unde ţi-e mântuirea.
Nu o poţi găsi în norii care înconjoară lumina, deşi tocmai în ei ai căutat-o până acum. Nu se află acolo. Este îndărătul norilor şi în lumina de dincolo de ei.

Aminteşte-ţi că va trebui să străbaţi norii înainte de a putea ajunge la lumină.

Mai aminteşte-ţi însă că în configuraţiile de nori pe care ţi le-ai imaginat nu ai găsit niciodată nimic care să dăinuie, sau ce ţi-ai dorit.

De vreme ce toate iluziile mântuirii te-au lăsat în pană, desigur că nu vrei să rămâi în nori, umblând în van după idoli, când ai putea atât de uşor să păşeşti în lumina adevăratei mântuiri.

Încearcă să treci de nori prin orice mijloace ţi se par potrivite. Dacă ţi-e de folos, gândeşte-te că te ţin de mână şi te conduc. Şi te asigur că nu va fi o închipuire deşartă.

Pentru perioadele de exersare de astăzi, scurte şi frecvente, adu-ţi aminte că mântuirea ta vine de la tine şi nimic în afara gândurilor tale nu te poate stingheri în progresul tău. Eşti eliberat de orice interferenţă externă.

Tu porţi sarcina propriei tale mântuiri.
Eşti însărcinat cu mântuirea lumii.

Spune, deci:

"Mântuirea mea vine de la mine. Nimic din afara mea nu mă poate reţine. În mine se află mântuirea lumii şi mântuirea mea." 23 septembrie 2017

"Reproşurile mele ascund lumina lumii din mine."


Lecţia 69

"Reproşurile mele ascund lumina lumii din mine."

Nimeni nu poate contempla ceea ce ascund reproşurile tale. Deoarece reproşurile tale ascund lumina lumii din tine, fiecare stă în întuneric, cu tine alături.

Dar pe măsură ce vălul reproşurilor tale se ridică, eşti eliberat împreună cu ceilalţi. Fă-l acum părtaş la mântuirea ta pe cel ce ţi-a stat alături pe când erai în iad.

El îţi este frate în lumina lumii, care vă mântuieşte pe amândoi.

Să facem astăzi o nouă încercare sinceră de a ajunge la lumina lumii din tine. Înainte de a întreprinde aceasta în cadrul perioadei de exersare mai extinse, să dedicăm câteva minute reflectării asupra a ceea ce încercăm să facem.

Încercăm, literalmente, să venim în contact cu mântuirea lumii.

Încercăm să vedem dincolo de vălul de întuneric care o ţine ascunsă.
Încercăm să facem ca vălul să fie ridicat şi să vedem lacrimile Fiului lui Dumnezeu dispărând în lumina soarelui.

Să începem astăzi perioada mai lungă de exersare prin deplina convingere că aşa este şi cu hotărârea sinceră să ajungem la ceea ce ne este mai scump decât toate.

Mântuirea este singura noastră nevoie.
Nu există alt rost aici şi nici o altă funcţie de îndeplinit.

Învăţarea mântuirii ne este singurul ţel. Să încheiem astăzi străvechea căutare, găsind lumina din noi şi purtând-o la vedere, ca oricine s-o vadă şi să se umple de bucurie.

Într-o mare de linişte, cu ochii închişi, încearcă să te desprinzi de întregul conţinut care îţi ocupă, de obicei, conştienţa.

Gândeşte-te la mintea ta ca la un vast cerc înconjurat de un strat de nori grei şi întunecaţi. Nu poţi vedea decât norii, pentru că pari a sta în afara cercului şi întru totul despărţit de el.

De unde stai, nu ai nici un motiv să crezi că există o lumină strălucitoare ascunsă îndărătul norilor.

Norii par a fi singura realitate. Ei par a fi tot ce se poate vedea. Din acest motiv tu nu încerci să treci prin ei şi dincolo de ei, acesta fiind singurul mod de a te convinge cu adevărat de lipsa lor de substanţă.
Vom face astăzi această încercare. După ce te-ai gândit la importanţa a ceea ce încerci să faci pentru tine şi pentru lume, încearcă să te aşezi într-o linişte desăvârşită, amintindu-ţi doar de cât de mult doreşti să ajungi la lumina din tine, astăzi - acum!

Hotărăşte-te să treci dincolo de nori.

Întinde-ţi mâna şi atinge-i, mental.

Dă-i la o parte cu mâna: simte cum ţi se aşează pe obraji, pe frunte, pe pleoape, pe măsură ce treci prin ei.

Mergi mai departe; norii nu te pot opri.

Dacă faci corect exerciţiile, vei începe să ai senzaţia de a fi ridicat şi purtat înainte. Micul tău efort şi slaba ta hotărâre cheamă puterea universului în ajutorul tău, iar Dumnezeu însuşi te va înălţa din întuneric în lumină.

Eşti în acord cu Voia Sa. Nu poţi da greş, pentru că voia ta este şi a Lui. Ai încredere astăzi în Tatăl tău şi fii sigur că te-a auzit şi ţi-a răspuns.

S-ar putea să nu Îi recunoşti deocamdată răspunsul, dar poţi fi cum nu se poate mai sigur că el ţi se dă şi că îl vei primi cu siguranţă.

În timp ce încerci să treci prin nori spre lumină, caută să-ţi păstrezi în minte această încredere.
Caută să-ţi aduci aminte că îţi împreunezi, în sfârşit, voia ta cu cea a lui Dumnezeu.

Caută să-ţi păstrezi limpede în minte gândul că ceea ce întreprinzi cu Dumnezeu trebuie să reuşească.

Apoi, lasă puterea lui Dumnezeu să lucreze în tine şi prin tine, ca să se facă Voia Sa şi a ta.

În perioadele mai scurte de exersare, pe care vei vrea să le faci cât mai des posibil, având în vedere importanţa ideii de astăzi pentru tine şi fericirea ta, adu-ţi aminte că reproşurile tale ascund lumina lumii de propria-ţi conştienţă.

Adu-ţi aminte, de asemenea, că nu o cauţi de unul singur şi că ştii cu siguranţă unde să o cauţi.
Spune, deci:
"Reproşurile mele ascund lumina lumii din mine. Nu pot vedea ce am ascuns. Dar vreau ce am ascuns să-mi fie revelat. Pentru mântuirea mea şi mântuirea lumii."

De asemenea, ia aminte să-ţi spui:

"Dacă nutresc acest reproş, lumina lumii îmi va fi ascunsă" dacă eşti ispitit să ai ceva împotriva cuiva de-a lungul zilei de astăzi. 


LECŢIA anterioară:


"DUMNEZEU ESTE"