12 iunie 2016

Maria, Regina Îngerilor


RUGĂCIUNI MODERNE
ADRESATE FECIOAREI MARIA

În această secţiune vei găsi o serie de rugăciuni netradiţionale
adresate Fecioarei Maria, care folosesc puterea afirmaţiilor
pozitive. Invitaţia mea este să le personalizezi aşa cum doreşti şi să
îţi creezi propriile rugăciuni. Aşa cum spuneam, Fecioara Maria
răspunde înainte de toate la intenţia din spatele rugăciunii, nu la
cuvintele propriu-zise.

Rugăciune pentru sănătatea unei alte persoane
Preaiubită Fecioară Maria,
Îţi invoc intervenţia divină pentru sănătatea şi bunăstarea lui
[numele persoanei]. Te rog, ia-l (ia-o) pe … [numele persoanei]
în braţele tale pline de iubire şi ajută-l (ajut-o) să îşi
restabilească starea de sănătate, dacă aceasta este voinţa lui
Dumnezeu şi planul Lui pentru el (ea). Te rog, ajută-l (ajut-o) pe
[numele persoanei] să se simtă în siguranţă, protejat(ă) şi
confortabil. Te implor să mă călăuzeşti şi să mă înveţi cum îl (o)
pot ajuta pe … [numele persoanei] de-a lungul călătoriei sale către
însănătoşire. Amin.

Rugăciune pentru concepţia unui copil
Preaiubită Fecioară Maria,
Am foarte multă iubire de oferit şi îmi doresc mai presus de
orice să o împărtăşesc cu propriul meu copil. Îţi mulţumesc pentru
graţia pe care o reverşi asupra mea ajutându-mă să concep un
copil. Te implor să mă călăuzeşti către acei paşi care mă pot ajuta
să concep şi să dau naştere unui copil sănătos. Îţi mulţumesc.
Amin.

Rugăciune pentru vindecare la nivel emoţional
Preaiubită Fecioară Maria,
Îţi mulţumesc pentru că îmi vindeci inima rănită. Îţi mulţumesc
pentru că mă ţii în braţele tale pline de iubire şi pentru că mă
înconjori cu iubirea ta purificatoare astfel încât să mă simt în
siguranţă, iubit şi fericit. Te implor să mă ajuţi să uit de trecut şi să
mă îndrept cu graţie către un viitor mai luminos. Amin.

Rugăciune pentru pace în lume
Preaiubită Fecioară Maria,
Ţin foarte mult la această lume şi la toţi locuitorii ei, şi ştiu că
tu veghezi asupra noastră, a tuturor celor care locuim pe această
planetă frumoasă. Îţi mulţumesc pentru că mă ajuţi să îţi văd şi să
îţi simt prezenţa divină, astfel încât să mă simt în siguranţă în ceea
ce priveşte viitorul acestei planete. Te implor să mă călăuzeşti
astfel încât să îmi aduc şi eu contribuţia la planul de pace al lui
Dumnezeu pentru această planetă. Amin.

Rugăciune pentru pacea interioară
Preaiubită Fecioară Maria,
Doresc să mă bucur de pacea lui Dumnezeu în inima mea, în
corpul şi în mintea mea. Îţi invoc acum intervenţia divină astfel
încât să îmi regăsesc pacea interioară. Las acum la picioarele tale şi
ale lui Dumnezeu toate poverile şi durerile mele, ştiind că tu le vei
duce în cer şi vei găsi acolo soluţii ingenioase pentru toate
problemele mele. Îţi mulţumesc pentru că îţi reverşi lumina divină
asupra mea, restabilind astfel credinţa şi fericirea mea. Amin.

Rugăciune pentru vindecare fizică
Preaiubită Fecioară Maria,
Eu ştiu că Dumnezeu mi-a creat trupul după chipul şi asemănarea
Lui, deci în lumina adevărului spiritual sunt deja perfect
sănătos. Mă rog iubirii tale purificatoare să mă ajute să îmi vindec
corpul inclusiv la nivelul experienţei mele terestre, astfel încât să
mă pot bucura de o sănătate şi de o vitalitate perfectă. Te implor să
mă iei în braţele tale pline de iubire şi să reverşi lumina ta
vindecătoare în fiecare celulă a corpului meu fizic, restabilindu-mi
astfel sănătatea şi echilibrul, în acord cu arhetipul divin. Amin.

Rugăciune pentru protecţie
Preaiubită Fecioară Maria,
Îţi mulţumesc pentru că veghezi asupra mea, asupra celor
dragi, asupra maşinii şi asupra casei mele, şi pentru că ne protejezi
pe toţi din toate punctele de vedere. Te implor să ne acoperi pe toţi
cu mantia iubirii tale, astfel încât să fim protejaţi la nivel fizic,
emoţional, spiritual, energetic, intelectual şi financiar. Îţi mulţumesc.
Amin.

Rugăciune pentru o relaţie (existentă)
Preaiubită Fecioară Maria,
Iată ce simt [descrie-ţi sentimentele] în legătură cu relaţia mea
cu [numele persoanei]. Îţi invoc ajutorul divin pentru restabilirea
păcii, iubirii, respectului, onestităţii şi înţelegerii în cadrul relaţiei
noastre. Te implor să ne ajuţi să reinstaurăm armonia în cuplul
nostru şi să ne focalizăm asupra scopului comun al fericirii reciproce.
Îţi mulţumesc. Amin.

Rugăciune pentru o relaţie (nouă)
Preaiubită Fecioară Maria,
Inima mea tânjeşte după o mare iubire în cadrul unei relaţii
romantice. Te implor să mă ajuţi să mă pregătesc şi să cunosc un
partener de cuplu alături de care să mă angrenez într-o relaţie pe
termen lung, bazată pe angajament şi pentru iubire reciprocă. Îţi
mulţumesc pentru că mă ajuţi să îmi simt inima vindecată, deschisă
şi pregătită pentru o iubire autentică. Amin.

Rugăciune pentru prosperitate materială
Preaiubită Fecioară Maria,
Îţi mulţumesc pentru că veghezi asupra mea şi asupra celor
dragi, îndeplinindu-ne toate nevoile, astfel încât să ne bucurăm cu
toţii de un cămin confortabil şi sigur; de apă curată de băut; de
mâncare sănătoasă; de rechizite şcolare; şi de toate celelalte lucruri
de care avem nevoie. Te implor să ne ajuţi să ne bucurăm de toate
bunurile de care avem nevoie, în schimbul muncii noastre cinstite.
Îţi mulţumesc pentru că eşti farul meu călăuzitor şi pentru că mă
ajuţi să navighez în siguranţă pe oceanul carierei şi al finanţelor,
păstrându-mi busola orientată întotdeauna către sinele meu
spiritual, către sufletul meu şi către Dumnezeu. Amin.Doreen Virtue - Maria, Regina Îngerilor


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu