30 iunie 2016

MARIA, REGINA ÎNGERILOR - II -


Rugăciune adresată Maicii Preacurate

Fie ca Maica Preacurată să vină astăzi la tine
Şi să îţi dăruiască o binecuvântare specială.
Fii de-a pururi recunoscător
Maicii Preacurate.”
Doreen Virtue

Litania Maicii Preacurate

Doamne, ai milă de noi.
Christoase, ai milă de noi.
Doamne, ai milă de noi.
Christoase, ascultă-ne
Şi îndură-te de noi.
Doamne, Tată Ceresc, ai milă de noi.
Fiu al lui Dumnezeu, Mântuitor al lumii, ai milă de noi.
Sfânt Duh, ai milă de noi.
Sfântă Treime, Dumnezeu unic, ai milă de noi.
Fecioară Maria, roagă-te pentru noi.
Mamă sfântă a lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Fecioară sfântă a tuturor fecioarelor, ai milă de noi.
Mamă a Graţiei Divine, ai milă de noi.
Mamă de o puritate absolută, ai milă de noi.
Mamă de o castitate absolută, ai milă de noi.
Mamă nepângărită, ai milă de noi.
Mamă preacurată, ai milă de noi.
Mamă a iubirii pure, ai milă de noi.
Mamă sublimă, ai milă de noi.
Mamă a sfaturilor bune, ai milă de noi.
Mamă a Creatorului nostru, ai milă de noi.
Mamă a Mântuitorului nostru, ai milă de noi.
Fecioară sublimă, ai milă de noi.
Fecioară venerabilă, ai milă de noi.
Fecioară renumită, ai milă de noi.
Fecioară atotputernică, ai milă de noi.
Fecioară plină de compasiune, ai milă de noi.
Fecioară plină de credinţă, ai milă de noi.
Oglindă a justiţiei, ai milă de noi.
Tron al înţelepciunii, ai milă de noi.
Cauză a bucuriei noastre, ai milă de noi.
Vas spiritual, ai milă de noi.
Vas al onoarei, ai milă de noi.
Vas al devoţiunii, ai milă de noi.
Trandafir mistic, ai milă de noi.
Turn al lui David, ai milă de noi.
Turn de fildeş, ai milă de noi.
Casă de aur, ai milă de noi.
Arcă a legământului, ai milă de noi.
Poartă a raiului, ai milă de noi.
Luceafăr al dimineţii, ai milă de noi.
Sănătate a bolnavilor, ai milă de noi.
Refugiu al păcătoşilor, ai milă de noi.
Mângâietoare a celor suferinzi, ai milă de noi.
Ajutor al creştinilor, ai milă de noi.
Regină a îngerilor, ai milă de noi.
Regină a patriarhilor, ai milă de noi.
Regină a profeţilor, ai milă de noi.
Regină a apostolilor, ai milă de noi.
Regină a martirilor, ai milă de noi.
Regină a confesorilor, ai milă de noi.
Regină a fecioarelor, ai milă de noi.
Regină a tuturor sfinţilor, ai milă de noi.
Regină concepută în afara păcatului primordial, ai milă de noi.
Regină concepută în rai, ai milă de noi.
Regină a Rozariului preasfânt, ai milă de noi.
Regină a păcii, ai milă de noi.
Miel al lui Dumnezeu, care ai luat asupra ta păcatele lumii, ai
milă de noi.
O, Doamne, Miel al lui Dumnezeu, care ai luat asupra ta
păcatele lumii, ascultă-ne rugăciunea.
O, Doamne, Miel al lui Dumnezeu, care ai luat asupra ta
păcatele lumii, ai milă de noi.
O, Doamne, îngăduie-ne nouă, slujitorii tăi umili, să ne
bucurăm de-a pururi de sănătate trupească şi psihică, iar prin
intervenţia binecuvântatei Fecioare Maria, cea pururi Fecioară, să
fim eliberaţi acum de tristeţe şi să ne bucurăm de fericirea eternă.
În numele lui Christos, Domnul nostru,
Amin.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu