14 octombrie 2016

Poezii închinate Maicii Domnului


O, MĂICUŢĂ SFÂNTĂ

O, Măicuţă sfântă, cea mai sfântă mamă
Inimile noastre vin la tine iară
Bunătatea-ţi blândă a inimii tale
Ne-a făcut Măicuţă să pornim spre cale.

Toţi venim la tine cu multă durere
Să ne dai Măicuţă a ta mângâiere.
Plecând de la tine noi ne-am depărtat
O măicuţă sfântă rău te-am supărat.

C-am făcut păcate prea grele mereu
Şi-am uitat de tine şi de Dumnezeu
Să ne-ntoarcem iară, noi plângând de dor
Să ne dai Măicuţă milă şi-ajutor.

Noi venim la tine, drumul este greu
Ajută-mi Măicuţă ca să vin şi eu.
Noi venim la tine, crucea este grea,
Ajută-ne Maică s-o putem purta.

Pentru noi te roagă, Maică tot mereu
Să ne dai credinţă tare-n Dumnezeu.
Cheamă-ne Măicuţă iar la sânul tău )bis
Şi te roagă Maică la Iisus, Fiul tău,   )
O! PREASLĂVITA NOASTRĂ MAICĂ

O! Preaslăvita noastră Maică
În tine mi-e nădejdea mea
Cât voi trăi pe lumea asta
Pe tine eu te voi chema.

În tine eu mi-am pus nădejdea
Să mijloceşti la Fiul tău
Că numai tu, o! Sfântă Maică
Îmi izbăveşti sufletul meu.

Cunosc a ta milostivire
Care o ai pentru creştini
Cunosc şi sfânta ta putere
Şi prea slăvitele minuni.

O! Preaslăvita noastră Maică
Lumina sfintei feciorii
Să nu mă laşi robit de diavol
Că neputinţa mea o ştii.

Tu ştii Măicuţă că pe lume
N-a fost un om aşa de rău
Şi nimeni n-are atâtea rele
Nu-i păcătos precum sunt eu.

De n-aş avea acum nădejdea
Că numai tu mă poţi scăpa
Aş fi pierdut pe totdeauna
De-aceea vin la mila ta.

Tu ai scăpat pe toţi aceia
Care credinţă ţi-au jurat
Şi chiar şi zapis la satana
Cu sângele de l-au semnat.

Domnul şi-ascultă rugăciunea
Cu mila ta îl cucereşti
O! milostiva noastră Maică
Că tu pe oameni îi iubeşti.

Slăvită să fii în vecie
De glasurile creştineşti
Şi-n cântece prea minunate )bis
De sfintele oştiri cereşti        )PREA SFÂNTĂ MAICĂ ŞI FECIOARĂ

Prea sfântă Maică şi Fecioară
Nădejdea sufletului meu
Tu eşti a mea mijlocitoare
La milostivul Dumnezeu.

De n-ar avea la ceruri lumea
Rudenie de pe pământ
Atunci ar fi pustie viaţa
Asemenea unui mormânt.

De nu erai tu primăvară
A veacului înţelenit
Ar fi rămas de-a pururi iarnă
Şi soarele n-ar fi zâmbit.

De n-ar fi revărsat tu zorii
Peste pământul adormit
Atuncea umbra cea de moarte
Ar fi rămas fără sfârşit.

Dar astăzi Preacurată Maică
Când toţi ne-am abătut la rău
De nu te vei ruga fierbinte
Ne părăseşte Fiul tău.

Trimite semn de pocăinţă
Norodului nedumerit
Şi adu iarăşi credinţă
Pe sufletul cel rătăcit.

Dezleagă preacurată Maică
Cătuşele celor robiţi
Şi dăruieşte-le răbdare
Creştinilor năpăstuiţi.MAICĂ PURUREA FECIOARĂ

Maică pururea Fecioară
Tu care-n cer străluceşti
Mai frumos decât toţi sfinţii
Şi oştile îngereşti.

Tu ce eşti comoară sfântă
Şi sălaş Dumnezeiesc
Toţi creştinii te adoră
Toţi din suflet te slăvesc.

Tu ce eşti o floare scumpă
Cu un prea dulce miros
Tu care-ai purtat pe braţe
Pe slăvitul Domn Hristos.

Tu care ai fost aleasă
Scară pentru Dumnezeu
Îţi cinstim cu bucurie
Numele cel sfânt al tău.

Tu de-acolo ocroteşte
Neamul nostru creştinesc
Să trăiască după voia

Roagă-te măicuţă sfântă
Roagă-te şi pentru noi
Primeşte cântarea noastră
Şi ne scapă de nevoi.

Pentru cinstea ta cea mare
Laudă îţi înălţăm
Într-un glas cu toţi strigăm :

Bucură-te Preacurată
Bucură-te munte sfânt
Îngerii de sus îţi cântă
Noi îţi cântăm pe pământ. )bis

BUCHET DE ACATISTE ALE MAICII DOMNULUI

S.M. – Am deschis această pagină în cinstea Maicii Domnului, al cărei fapt îi datorez mulţumiri, pentru că m-a ajutat foarte mult în acele vremuri nu tocmai plăcute mie, aşa cum am relatat în poezia – Cum am ajuns Eu, să-ţi scriu ..., Paraclisul Maicii Domnului fiind o rugăciune foarte puternică pentru liniştirea şi mântuirea sufletului, toate acestea realizate acum, prin multa binecuvântare în viaţa mea a Fecioarei Maria, Regina Îngerilor!

Cu multă iubire, linişte şi pace
binecuvântate în lumina sfântă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu